Ułatwienia dostępu

Informujemy, iż przedsiębiorstwo MĄCZKA GROUP Sp. k. zrealizowało projekt w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020

Działanie 1.4 Wzór na konkurencję Etap II

„WZROST KONKURENCYJNOŚCI SPÓŁKI MACZKA GROUP W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ”

Cel główny projektu: Podwyższenie konkurencyjności przedsiębiorstwa MĄCZKA GROUP Sp. k. na rynku poprzez wdrożenie rekomendacji wskazanych w strategii wzorniczej opracowanej w ramach Etapu I działania 1.4 POPW.

Cel główny projektu został osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych:

 • poszerzenie oferty o piec na pellet przeznaczony do saun,
 • poszerzenie oferty o siłownie zewnętrzne,
 • poszerzenie oferty o małą architekturę przydomową,
 • wdrożenie działań w obrębie innowacji produktowej oraz uruchomienie produkcji nowych innowacyjnych produktów,
 • wdrożenie działań w obrębie nowych marek konsumenckich,
 • wyodrębnienie nowych stanowisk w spółce i utworzenie nowych działów,
 • wyposażenie ciągu technologicznego celem produkcji nowych produktów.

Projekt umożliwił osiągnięcie następujących efektów:

 1. Wdrożenie do oferty pieców na pellet przeznaczonych do saun.
 2. Wdrożenie do oferty siłowni zewnętrznych.
 3. Wdrożenie do oferty małej architektury przydomowej.
 4. Stworzenie dwóch nowych marek konsumenckich.
 5. Wdrożenie zmian w obrębie struktury organizacyjnej firmy.
 6. Zmiany i usprawnienia w obrębie procesów.

Wartość projektu: 4 344 887,88 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 2 895 809,20 PLN

Pustków 385b
39-205 Pustków
Tel: +48 14 658 42 00
biuro@vasti.pl

Właścicielem marki Vasti jest Mączka Group Sp. K.

Scroll to Top